Stenalderen

Det gamle Egypten

Den kinesiske mur

Romerriget

Jernalderen

Vikingetinden

Middelalderen

Koloniseringen

Industrialiseringen

Informationsalderen

Rumalderen